info@platformvoedselbossen.nl

Steun ons - word vriend:
werk mee o f doneer


Door je aan te melden als vrijwilliger word je Vriend van het platform en bieden we je de gelegenheid om jezelf (diensten, kennis, vraag, ruil) kenbaar te maken via ons Prikbord . Op die manier weet ons netwerk jou direct te vinden.

Heb je geen of weinig tijd, maar wil je ons werk wel ondersteunen, dan word je ook Vriend met een donatie (NL22 RBRB 8835 8260 55, t.n.v. Stichting Platform Voedselbossen, Middelburg, o.v.v. ‘Vriend van’).

Via onderstaand formulier kun je je aanmelden als vrijwilliger. Je oproep voor het Prikbord kun je kwijt in de ruimte voor vragen en tips. Donateurs kunnen hun oproep ook via onderstaand formulier doorgeven, of mailen: info@platformvoedselbossen.nl.

Werk mee

Misschien vind je het leuk om af en toe je handen uit de mouwen te steken of heb je veel kennis op bepaald gebied. Alleen samen krijgen we het voor elkaar, dus werk mee! Meewerken doe je op verschillende basis. Het werk bestaat o.a. uit:

  • het aanleggen en onderhouden van bos en moestuinen
  • schoonmaken en opruimen van de (openbare) ruimtes
  • begeleiden van dagbesteding, recreanten en vrijwilligers
  • technische klusjes zoals repareren van opstallen, gereedschap, electra en leidingwerk
  • administratief werk: maken promotiemateriaal, nieuwsbrief, website, vullen content management systeem
  • financiele en jurdische ondersteuning (expert inbreng)

Voorgaande gaat uit van de situatie dat ons platform een eigen stuk grond heeft voor een voorbeeldvoedselbos, waarbij je na afloop mag plukken wat je nodig hebt.

In de tussentijd krijgen we veel verzoeken binnen van mensen met grond of meer commerciële -maar bewuste- partijen die hulp nodig hebben. Mocht je het leuk vinden om je hiervoor ook al in te zetten dan combineren we vrijwilligerswerk met educatie mocht je nog weinig kennis hebben van permacultuur, landbouw, planten, enzoorts. Na verloop van tijd kun je -als je dat wilt- ook gevraagd worden als betaalde kracht door onze contacten.

Investeerder

Gezien de ‘run’ op percelen in Zeeland die nabij woonkernen zijn gelegen, zal de stichting startkapitaal bijeen gaan brengen zonder over een specifiek perceel te communiceren, behalve dan met mogelijke partners, investeerders en binnen het netwerk van actieve betrokkenen. Het bijeen brengen van startkapitaal geeft ook vertrouwen aan investeerders; er is behoefte/animo waardoor investeerders eerder genegen zijn om het resterende bedrag te lenen, dan wel een deel hiervan te doneren in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door diverse investeerders zijn toezeggingen gedaan voor een substantieel bedrag. Verder wil een recent opgerichte stichting in Zeeland investeren in het revitaliseren van de leefomgeving. Deze stichting wil een deel van het plantgoed voor het voorbeeldbos aan onze stichting doneren.

Uit particuliere hoek is reeds voor € 50.000,- aan donaties toegezegd. Meer (start)kapitaal wordt vergaard middels een crowdfunding voor donateurs. De crowdfunding start medio 2022.

Adoptant

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid als Vriend een 'boseiland' te adopteren of een (werk)ruimte te huren als ons toekomstige perceel dit toelaat. Aan adoptanten wordt een vaste maandelijkse bijdrage gevraagd. Zij krijgen altijd toegang tot het perceel en worden tijdens plant-, onderhouds- en oogstdagen begeleid met educatie. Inmiddels hebben we een lijst met mensen die zich hiervoor al hebben aangemeld. Het aantal deelnemers zal afhangen van de grootte van het perceel. Dus meld je via onderstaand formulier ook alvast aan als donateur. Dan zetten we je erbij!

Laat via onderstaand formulier alvast weten hoe je wilt/kunt bijdragen!