info@platformvoedselbossen.nl

Voorbeeldbos op Walcheren

Stichting Platform Voedselbossen heeft in haar doelstellingen geschreven op korte termijn een voorbeeld voedselbos van minimaal 3 hectare op Walcheren te willen faciliteren. De stichting of een betrokken investeerder faciliteert daarin één of meerdere gebouwen waarin kleine ondernemers kennis delen en activiteiten aanbieden. Zo zal er kennis over medicinale planten, permacultuur en voedingsleer worden gedeeld en worden activiteiten georganiseerd als creatieve therapie en kookworkshops.

Er is zicht op diverse percelen op Walcheren. Het streven is het perceel met zoveel mogelijk betrokkenen aan te kopen of pachten en zoveel mogelijk mensen erin te laten participeren, variërend van investeerder tot mede-gebruiker. Het gebeurt niet zelden dat mensen (zoals boeren) onteigend worden. Door krachten te bundelen staan we sterk en kunnen we behouden en doorgeven aan volgende generaties.

Het perceel voor het voorbeeldvoedselbos wordt door de stichting gekocht/gepacht en beschikbaar gesteld aan ondernemers die handelen in de geest van de stichting. Deze ondernemers dragen met de inkomsten die zij vergaren maandelijks een bedrag af aan de stichting, waarmee de stichting aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Op dit moment zijn er meerdere serieus geïnteresseerde ondernemers voor dit project.

Download het projectplan van het voorbeeld voedselbos op Walcheren (PDF):

Gewone aardhommel (Bombus terrestris) op hemelsleutel, foto door: Rasbak - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4744583

Grof ontwerp met waterpartijen, reliëf, open plekken, climaxbegroeiing en voedselbosrand

Content Management Systeem (CMS)

Via het het platform delen wij informatie met particulieren, ondernemers en organisaties over het opzetten en (financieel) gezond maken van voedselbossen vanuit het gedachtengoed van de permacultuur. We ontwikkelen een Content Management Systeem (CMS) waarmee de diverse processen voor het in stand houden van voedselbossen gemanaged kunnen worden. Het CMS wordt als databank ingezet voor educatie (blauwdruk voedselbos met tot op plantniveau gekoppelde kennis), als attenderings-/communicatiesysteem (oogstmomenten/uitnodigingen), als verbindingstool (elkaar vinden) en eventueel als boekingssysteem (verhuur locatie/ruimtes). Bepaalde delen van het systeem (zoals kennisdelen) kunnen voor communicatie met derden (scholen, scouting, zorg-/voedingsprofessionals, dagjesmensen, enzovoorts) worden ingezet.