info@platformvoedselbossen.nl

Stichting Platform Voedselbossen is in maart 2021 opgericht door enthousiaste Zeeuwen die merken dat onze directe leefomgeving -de natuur, het milieu, onze voedselvoorziening en het maatschappelijk welzijn- onder druk staat. Ze voelen de noodzaak daar iets aan te doen en zien permacultuur voedselbossen als de verbindende factor voor een mooiere, socialere en gezondere wereld. Help jij mee met het creëren van meer voedselbossen in Nederland en daarbuiten?Voedselbos Ketelbroek (foto: Viviane Smit)

Faciliteren en inspireren

Platform Voedselbossen start in september 2021 met een crowdfunding voor een voorbeeld voedselbos op Walcheren (Zeeland) waarbinnen educatie, zorg en ontspanning de belangrijkste pijlers zijn. Lees op de pagina ' Projecten ' meer over dit voorbeeld voedselbos. De stichting faciliteert onder meer grond voor dit project en maakt hiervan prioriteit, omdat dit project een versnellend effect zal hebben op de oprichting van nog meer voedselbossen. Via ondernemers die voedsel, educatie, zorg en ontspanning aanbieden, zal de stichting blijvend inkomsten genereren en daarmee meer grond kunnen aankopen of permacultuurprojecten anderszins financieel ondersteunen. Daarnaast zal het netwerk van mensen (van kennis en inzet tot financiers en partners) snel groeien zodra ondernemers fysiek en ter plekke aan de slag kunnen.

Parallel aan dit proces communiceert de stichting nu ook al met initiatiefnemers van andere projecten, waarbij zij haar kennis (zoals ontwerpen) en netwerk inzet. Op die manier ontstaat verbinding. Zodra de plannen voor deze projecten meer concreet worden, zal de stichting ook deze plannen presenteren op haar website en daar indien nodig bijvoorbeeld een crowdfunding voor starten. Op die manier ontstaan steeds meer permacultuur voedselbossen zodat mensen 'om de hoek' toegang krijgen tot gezond voedsel en natuur.

Het bestuur van de stichting doet alles vrijwillig. In dit stadium, waarin veel georganiseerd en gecommuniceerd moet worden en nog geen financiële middelen zijn, is het nog zoeken naar een goede balans. Maar steeds meer mensen dienen zich aan om te helpen, ofwel in de organisatie van de stichting, ofwel voor het voorbeeld voedselbos. Wil jij ook iets betekenen voor de stichting of een van de projecten die zij ondersteunt? Via de pagina ' Steun ons ' kun je dit kenbaar maken en dan nemen we persoonlijk contact met je op!


Visie

Natuur en gezond voedsel zijn een GRONDrecht. Samenleven volgens de ethische principes van de permacultuur -zorg voor de aarde, zorg voor de mens, overvloed delen– is van vitaal belang.

Als mensen gaan ervaren dat samenleven in een groene, schone, gezonde, voedzame en betekenisvolle leefomgeving vanzelfsprekend en noodzakelijk is voor een goed functioneren, ontstaat op een organische manier een voor iedereen toegankelijke en solidaire samenleving die gebaseerd is op onderling vertrouwen, gemeenschappelijkheid en gunnen.

Permacultuur voedselbossen zijn de verbindende factor waarin dit alles tot leven komt en zijn een noodzakelijke stap in de transitie van monoculturen naar meer diversiteit in de landbouw. Vaste planten zijn minder weersgevoelig en leveren op termijn grote (gezonde) oogsten op.

Het aanbrengen van meer diversiteit in de landbouw is daarmee niet alleen goed voor de huidige (bio)diversiteit, maar ook een noodzaak voor de toekomst: voedselzekerheid en klimaatadaptatie.

Onze stichting wil mensen actief betrekken en laten ervaren dat de natuur een totaal efficiënt en regenererend systeem is. Deze nieuwe kennis draagt tevens bij aan het behoud van deze systemen.

In elke Nederlandse gemeente zijn hiertoe één of meerdere voedselbossen gerealiseerd.

Sfeerimpressie Voedselbos Eemvallei (afbeelding door Evelyn Derksen, Plantschap)

Noodzaak

De huidige manier van landbouw bedrijven put de aarde uit. Met tot gevolg: verlies van biodiversiteit, achteruitgaan van de water- en bodemkwaliteit, dierenleed en versobering van de leefomgeving als geheel. Slechts 3 procent van de beroepsbevolking werkt in de agrarische sector. Wij kunnen zo'n klein groepje boeren niet verantwoordelijk stellen voor het níét natuurinclusief werken. De druk op deze sector is -mede vanwege concurrentie uit het buitenland en een woud aan regels- erg groot. De enige oplossing om voedsel betaalbaar, gezond (onbespoten) en eerlijk (werken mét de natuur in plaats van ertegen) te houden is door zelf de handen uit de mouwen te steken.

Het aandeel landbouwgrond is in veel Nederlandse provincies circa 70%. In Zeeland is de verhouding agrarisch/bos 136.312 hectare tegenover respectievelijk 14.251 hectare (bron CBS: 2020). Die verhouding is scheef. Vooral omdat dit bos betreft wat gecultiveerd is en wordt, terwijl de natuur -als we maar een beetje geduld hebben- heel efficiënt functioneert. Permacultuur geeft een aantal goede handvatten om toe te werken naar robuuste natuur én toekomstbestendige voedselvoorziening. De mens speelt hierin ook een belangrijke rol: we zijn in de gelegenheid om een paradijs te creëren, maar daarvoor moeten we het idee dat we 'slecht' of met teveel zijn loslaten.

De stichting ziet permacultuur voedselbossen als een noodzakelijke stap in de transitie naar natuurinclusieve landbouw, met een hoofdrol voor permacultuur voedselbossen. Platform Voedselbossen helpt boeren daar graag bij! Uit een poll door de PZC in 2020 blijkt dat 73% van de Zeeuwen meer voedselbossen in Zeeland wil.

Stichting Platform Voedselbossen omarmt de ethische principes van de permacultuur

zorg voor de aarde, zorg voor de mens, overvloed delen

Missie

Het belang van permacultuur voedselbossen bij een groot publiek onder de aandacht brengen (waaronder ook beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en agrariërs) zodat er middelen en mensen komen om een deel van de landbouwgrond versneld te transformeren tot voedselbos. Initiatieven daarin ondersteunen. De stichting fungeert hierin als platform, dat als een vliegwiel zal werken.

Mensen kennis laten maken met de leer en principes van de permacultuur en de noodzaak en waarde van een gezonde/groene leefomgeving en natuurinclusieve landbouw laten zien en ervaren.

Het activeren van mensen om samen plezier en avontuur te beleven aan het verbouwen van voedsel in samenwerking met de natuur. Zelfontplooiing en autonomie staan bij Platform Voedselbossen voorop!

Meer lezen; download de samenvatting van het beleidsplan van Platform Voedselbossen (PDF):